Concursul Interjudeţean stea Grigore Moisil stea Matematică-Informatică

Istoric Concurs

Ediţia a XXVI-a a Concursului Interjudeţean de Matematică-Informatică "Grigore Moisil" se se va desfăşura în perioada 1-3 aprilie 2011 la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian” şi la Colegiul Naţional "Unirea" din Tîrgu-Mureş.

Prestigiul acestui concurs este întărit în special de tradiţia sa, cu atât mai mult cu cât în fiecare an elevii au nu numai şansa de a-şi demonstra abilităţile, ci şi oportunitatea de a se îmbogăţi prin schimbul de experienţă cu celelalte judeţe participante. Vă propunem o retrospectivă a acestui concurs ale cărui origini se plasează cu 26 de ani în urmă...

Precedentele create de concursuri importante precum "Simion Stoilov", Concursul Interjudeţean de Matematică "Traian Lalescu" (implicând judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara), Concursul Interjudeţean de Matematică "Spiru Haret" (Bacău, Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi ulterior Constanţa), precum şi fapul că exista o ediţie avansată a Concursului Anual al rezolvitorilor de probleme din celebra "Gazetă Matematică", au dus la evidenţierea importanţei unor astfel de competiţii pentru elevi.

În timpul unui schimb de experienţă al directorilor liceelor de matematică-fizică, desfăşurat în februarie 1986 la liceul "Emanoil Gojdu" din Oradea, apare pentru prima dată ideea organizării unui concurs care să implice doar judeţe din nord-vestul ţării. Cei cărora le datorăm iniţiativa şi punerea în practică acestei idei sunt: prof. Aurel Herţeg (Maramureş), prof. Gheorghe Popescu (Sălaj), prof. Ovidiu T. Pop (Satu Mare) şi prof. Anton Ţurlaş (Bistriţa Năsăud), pe atunci inspectori de specialitate. Acestora li s-a alăturat directorul Liceului de Matematică-Fizică Zalău, prof. Constantin Cobârzan.

Datoria noastră morală este de a purta cu dăruire şi pasiune peste generaţii de elevi responsabilitatea pe care iluştrii noştri înaintaşi ne-au lăsat-o: aceea de a păstra bunul renume al matematicii şi al informaticii şi de a aminti cu respect de dascălii care l-au creat şi susţinut de-a lungul anilor cu aceeaşi însufleţire, făcând din aceste discipline adevărate profesiuni de credinţă.

Concursul Interjudeţean de Matematică a debutat în primăvara anului 1986 la Baia Mare, la prima ediţie participând doar patru judeţe: Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Nici măcar cei care au contribuit la apariţia concursului nu sperau la succesul de care avea să se bucure acesta în următorii ani.

Condiţiile pentru dezvoltarea unei astfel de competiţii în ţara noastră erau prielnice: popularitatea de care se bucura Gazeta Matematică, publicaţie ce a crescut considerabil interesul pentru această disciplină, precum şi fervoarea şi entuziasmul organizatorilor şi participanţilor, acestea au oferit posibilitatea desfăşurării îndelungate a concursului.

La ediţia a doua, Bistriţa 1987, s-a luat decizia de a denumi concursul în cinstea marelui Grigore Moisil (1906-1973), care a fost originar din părţile Năsăudului. Numele celebrului matematician a fost şi este onorat în continuare.

Zona de desfăşurare avea să urmeze în continuare traseul Satu Mare (1988), Zalău (1989), ciclul reluându-se cu Baia Mare (1990) s.a.m.d. Acest itinerariu a fost urmat cu regularitate până în 1996, când concursul a avut loc la Oradea, ca urmare a alăturării judeţului Bihor.

Concursul Interjudeţean de Matematică a devenit în 1997 Concursul Interjudeţean de Matematică-Informatică, datorită creşterii popularităţii în rândurile tinerilor a disciplinei calculatoarelor.

Astăzi, pe lângă cele cinci judeţe menţionate, mai participă Clujul, care s-a alăturat în 2001, respectiv Mureşul în 2009. Ca urmare a acestui fapt, numărul de persoane care se ocupă de buna desfăşurare a concursului a crescut în mod considerabil în comparaţie cu primele ediţii.

Păstrând tradiţia, principalul obiectiv al acestei competiţii este stimularea intelectuală a elevilor interesaţi de matematică şi de informatică, a spiritului de echipă, a muncii asidue în folosul afirmării participanţilor, a afirmării unor valori educaţionale specifice. Colaborarea dintre elevii din judeţele participante de-a lungul celor trei zile, precum şi efortul depus de ei, fac din acest concurs una dintre cele mai importante competiţii la nivel naţional.Introducere elevi din loturile judeţene


Introducere profesori din loturile judeţene


Afişare/Ştergere elevi din loturile judeţene


Afişare/Ştergere profesori din loturile judeţene